Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου κατά της κατάργησης των κοινοτήτων

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου συζητήθηκε το θέμα που αφορά το Αίτημα Προέδρων Κοινοτήτων για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο, που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτή και το ρόλο των Κοινοτήτων.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ψηφίσματα των Κοινοτήτων του Δήμου και συγκεκριμένα : α) Δύο Χωρίων, β) Κάμπου, γ) Καρδιανής, δ) Κτικάδου, ε) Κώμης, στ) Πανόρμου, ζ) Στενής, η) Τριαντάρου και θ) Φαλατάδου σχετικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτή και το ρόλο των Κοινοτήτων με αίτημα την εισαγωγή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έκδοση αντιστοίχου ψηφίσματος υποστήριξης του θεσμού των κοινοτήτων.

Ακολούθως εδόθη ο λόγος, στους παριστάμενους Προέδρους των Κοινοτήτων Κτικάδου, Στενής και Φαλατάδου οι οποίοι ζήτησαν από το Συμβούλιο την έκδοση αναλόγου ψηφίσματος, καθώς επίσης και στους επικεφαλής των παρατάξεων οι οποίοι τάχθηκαν με τα ψηφίσματα των Κοινοτήτων.

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι καταρχάς συμφωνεί επί της αρχής με τις παρατηρήσεις-προτάσεις επί του εν λόγω σχεδίου νόμου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Άλλωστε το νομοσχέδιο είναι σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση και ικανοποιεί πάγια αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όμως επειδή παραγνωρίζει τις ιδιομορφίες ενός νησιωτικού Δήμου, όπως ο Δήμος Τήνου, ο οποίος σημειωτέον διαθέτει πάμπολλους οικισμούς και δεκατρείς κοινότητες με μακρά ιστορία και παράδοση και επειδή επιβάλλεται να αφουγκραστούμε τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των κοινοτήτων, πρότεινε να υιοθετηθούν ως έχουν τα ψηφίσματα που έχουν υποβληθεί από τις Κοινότητες.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για την έκδοση αντίστοιχου ψηφίσματος με αυτά των Κοινοτήτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου προχώρησε στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος.

Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη – όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου – είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας.

Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.

Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης να αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση.

Η κατάργηση Κοινοτήτων οι συγχωνεύσεις και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην επαρχία, θα απεμπολήσει τους νεους απο τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία αποδεκατίζεται από πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, το χαμόγελο έχει χαθεί!

Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ‘Α Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:

  1. Συμμετοχή στη επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου
  2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες
  3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας
  4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της Αυτοδιοίκησης

    Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού κράτους ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Είμαστε ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις Δημοκρατικές Αρχές.

    Το παρόν να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, να κατατεθεί ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών και να σταλεί σε όλους τους Βουλευτές του Νομού.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter