back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου προς την Ενεργειακή Κυκλάδων Ε.Π.Ε.

Στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου συζητήθηκε προ ημερησίας διατάξεως, το ψήφισμα που κατέθεσε το σώμα προς την Ενεργειακή Κυκλάδων. Εισηγητής του θέματος ήταν ο δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος.

Το ψήφισμα αναφέρει:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου.

ΠΡΟΣ

Την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.»που εδρεύει στον Οτζιά της νήσου Κέας του Νομού Κυκλάδων, Τ.Κ. 84002, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς τον ιστότοπο «energypress.gr».

**********************

Στις 30.11.2020 αναρτήθηκε στον ως άνω ιστότοπο «energypress.gr», η «Επιστολή» του νομίμου εκπροσώπου της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.», κ. Ιωάννη Στέφα, δια της οποίας επιχειρήθηκε έτι μία φορά η διαστρέβλωση της πραγματικότητας μέσω μίας πρωτοφανούς προσωπικής επίθεσης προς το Δήμαρχο Τήνου αλλά και συνολικά προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο και την τηνιακή κοινωνία.

Ειδικότερα:

Στην επίμαχη «Επιστολή» του, ο κ. Στέφας προς δημιουργία παραπειστικών εντυπώσεων, αποκρύπτει συνειδητά και σκοπίμως ότι αντικείμενο της αντιδικίας του Δήμου Τήνου με την Εταιρεία που εκπροσωπεί (και στην οποία συμμετέχει και γερμανική εταιρεία) είναι η διέλευση και η πραγματοποίηση εργασιών από την ίδια, τους υπαλλήλους και τους εργολάβους της εντός δημοτικής έκτασης, χωρίς τη συναίνεση του Δήμου μας.

Ουδέποτε ο Δήμος μας ρωτήθηκε από την Εταιρεία του κ. Στέφα που, όπως ισχυρίζεται, τόσο πολύ «κόπτεται» για τη νομιμότητα, εάν συναινεί και με ποιους όρους προκειμένου να επέμβει εντός της δημοτικής περιουσίας. Αντιθέτως, έχει εμπράκτως αμφισβητήσει τη νομή και την κυριότητα του Δήμου μας, επιχειρώντας σειρά υλικών εργασιών που έχουν δυσεπανόρθωτα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία και την ιδιοσυστασία της εν λόγω δημοτικής έκτασης, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω τυγχάνει απαράμιλλης αισθητικής και υψηλής περιβαλλοντικής αξίας προορισμός ήπιου περιπατητικού τουρισμού που με πολύ κόπο και αγώνα προσπαθεί εδώ και χρόνια ο Δήμος μας συντεταγμένα να αναπτύξει με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της τοπικής μας οικονομίας και του ήδη ισχυρού τουριστικού του προϊόντος.

Ως προς τις δικαστικές δε αποφάσεις που αναφέρει ο κ. Στέφας στην «Επιστολή» του, είναι προφανές ότι «ξεχνάει» να αναφέρει την πλέον πρόσφατη υπ’αριθ.156 από 15.9.2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, δια της  οποίας κρίθηκε (μεταξύ άλλων) ότι:

«…από το σύνολο των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν μετ’ επικλήσεως οι διάδικοι…από τα όσα συνομολογούν οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Το επίδικο ακίνητο είναι ένα αγροτεμάχιο επιφάνειας, με βάση νεότερη καταμέτρηση του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Ρώτα, 258.250,04 τ.μ. ευρισκόμενο στη θέση «ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΜΠΟΣ» της τοπικής κοινότητας Υστερνίων της δημοτικής ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου και το οποίο συνορεύει γύρωθεν με τις ακόλουθες τοπωνυμίες-περιοχές: «Ξηροπήγαδο», «Βερβιγίδα», «Ανεμόμυλος», «Λιχνόβουρλα», «Σούναρο», «Γλυφάδι», «Τζοδεμένη», με δημόσιο δρόμο, «Μαρναρά» και βοσκές Γλύνη και Ταμπουράκη. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα της πρώην Κοινότητας Υστερνίων με πρωτότυπο τρόπο, ήτοι έκτακτη χρησικτησία προ του έτους 1915, εμφανιζόμενο στις καταστάσεις της ακίνητης περιουσίας αυτής ήδη από τις 22.3.1937, της οποίας καθολικός διάδοχος, με βάση τις διατάξεις του ν. 2539/1997, υπήρξε ο Δήμος Εξωμβούργου και πλέον, με βάση τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, είναι ο ενάγων Δήμος Τήνου, ο οποίος έχει και τη νομή αυτού, καθώς η κτήση της νομής επί ακινήτου από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης επέρχεται με μόνη την κτήση κυριότητας σε αυτό και χωρίς την ανάγκη άσκησης φυσικής εξουσίας επ’ αυτού (άρθρο 1 ν.δ. 31/2.12.1968 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 1, 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 του α.ν. 1539/1938)…Ο ανωτέρω δρόμος βρίσκεται σε τμήμα του ακινήτου του ενάγοντος το οποίο αποτελεί, με βάση τη με αριθμό πρωτοκόλλου 22724/18.4.2018 πράξη χαρακτηρισμού της Διευθύντριας Δασών Κυκλάδων, χορτολιβαδικής μορφής έκταση…Ο ανωτέρω χαρακτηρισμός τμήματος του ακινήτου του ενάγοντος, εντός του οποίου βρίσκεται και ο επίδικος δρόμος, ως χορτολιβαδικής μορφής έκταση, δεν καθιερώνει τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της εναγόμενης…αφετέρου δεν πρόκειται περί κοινόχρηστου δρόμου, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η εναγόμενη(δηλαδή η Εταιρεία του κ. Στέφα), διότι κανένας από τους νόμιμους τρόπους για να λάβει την ιδιότητα αυτή έχει συντρέξει, δηλαδή, με βάση και τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη ούτε ακολουθήθηκε η νόμιμη διοικητική διαδικασία ούτε αποτυπώθηκε σε συμβολαιογραφικό έγγραφο νομίμως μεταγεγραμμένο η βούληση του ιδιοκτήτη περί θέσης του στην κοινή χρήση ούτε αφέθηκε στην κοινή χρήση για χρονικό διάστημα πλέον των 80 ετών μέχρι την 23.2.1946 (αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα), ενώ εξάλλου, ο ενάγων, ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν δύναται να απωλέσει τη νομή του επί του ακινήτου εξαιτίας της διέλευσης των υπαλλήλων και προστηθέντων της εναγόμενης από το ακίνητό του, καθώς ακόμη και σε περίπτωση αυθαίρετης καταλήψεως ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τρίτο, αυτός δεν στερείται τη νομή του (ΟλΑΠ 8/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)…».

Κρίθηκε, λοιπόν, ότι ο Δήμος μας είναι κύριος και νομέας της εδαφικής λωρίδας που η Εταιρεία του κ. Στέφα ισχυρίζονταν ότι είναι δήθεν «κοινόχρηστη», έτσι ώστε να δικαιολογήσει την επιδεικτική αδιαφορία που επέδειξε ως προς την αναζήτηση της συναίνεσής μας ως προς τη χρήση και την επέμβασή της εντός της έκτασης ιδιοκτησίας μας.

«Ξεχνάει» ο κ. Στέφας ότι ο Δήμος Τήνου ήδη από τον Φεβρουάριο του 2016 είχε ασκήσει Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της Άδειας Εγκατάστασης και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του εν λόγω Αιολικού Πάρκου, ακριβώς επειδή ήδη από τότε διαφαινόταν η προσπάθειά του να επέμβει χωρίς την άδειά μας εντός  δημοτικής περιουσίας. Η πρόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε τον Οκτώβριο του 2016 όπου για πρώτη φορά από το 2001 (που η άλλη εταιρεία του κ. Στέφα, «Αιολική Κυκλάδων» αγόρασε το ακίνητο στο οποίο σκόπευε να εγκαταστήσει το επίμαχο Αιολικό Πάρκο), εξετάστηκε από περιβαλλοντική σκοπιά και χορηγήθηκε στην Εταιρεία του η δυνατότητα να πραγματοποιήσει εργασίες και να «επέμβει» εντός της δημοτικής μας έκτασης.

Βέβαια, η περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός οποιουδήποτε έργου δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, και εν προκειμένω ο Δήμος Τήνου, είναι δεσμευμένος να επιτρέψει στον ενδιαφερόμενο επενδυτή να επέμβει στην έκταση κυριότητάς του, η οποία κρίνεται από τις αρμόδιες αρχές από περιβαλλοντική και μόνο σκοπιά ότι είναι κατάλληλη για να φιλοξενήσει το προτεινόμενο έργο. Για να μπορέσει να επέμβει επί ιδιωτικών ή δημοτικών εκτάσεων (δηλαδή όχι δημόσιων), ο εκάστοτε επενδυτής, και εν προκειμένω η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», οφείλει να εξασφαλίσει τη συναίνεση του ιδιοκτήτη της.

Ωστόσο, η Εταιρεία του κ. Στέφα, αδιαφορώντας πλήρως για τα δικαιώματα νομής και κυριότητας του Δήμου Τήνου, ουδέποτε ζήτησε την άδειά μας για να επέμβει επί της ιδιοκτησίας μας, γεγονός που προκάλεσε την δικαιολογημένη εφεξής αντίδραση του Δήμου μας, ο οποίος πάντα δια της νομίμου οδού επιχειρεί να προστατεύσει την περιουσία του.

«Ξεχνάει» ο κ. Στέφας ότι τον Φεβρουάριο του 2016 και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 (όταν και αδοκήτως απεβίωσε) Δήμαρχος στο νησί μας ήταν ο εκλιπών Σίμος Ορφανός και φυσικά το Δημοτικό μας Συμβούλιο είχε εντελώς διαφορετική σύνθεση. Επιλέγει, έτσι, να «προσωποποιήσει» τη μεταξύ μας διαφορά επιτιθέμενος στο σημερινό Δήμαρχο, παρότι λίαν προσφάτως η Εταιρεία του άσκησε Αγωγή σε βάρος 100 κατοίκων του νησιού μας ζητώντας τους άνω των 300.000,00 ευρώ ως αποζημίωση έναντι παντελώς αβάσιμων, αναπόδεικτων και ανεδαφικών αξιώσεων. Αφού όπως ισχυρίζεται φταίει για όλα ο νυν Δήμαρχος και το Δημοτικό μας Συμβούλιο γιατί «καταδιώκει» δικαστικά δεκάδες κατοίκους του νησιού μας;

«Ξεχνάει», ακόμα, ο κ. Στέφας ότι έχει καταμηνύσει σύσσωμο το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, τα περισσότερα από τα τωρινά μέλη του, την έπαρχο καθώς και έτερους δεκάδες φιλήσυχους συμπολίτες μας, επειδή απλά και μόνο εξάσκησαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στο συνέρχεσθαι.

Επιλέγει να εμφανιστεί ως «διωκόμενος» ενώ η Εταιρεία του είναι εκείνη που όχι μόνο δεν έχει ζητήσει, ως όφειλε, την συναίνεση του Δήμου μας για την επέμβασή της εντός δημοτικής περιουσίας, αλλά, κυρίως, δεν έχει σεβαστεί την βούληση σύσσωμου του τηνιακού λαού, ανεξαρτήτως κομμάτων, παρατάξεων και ιδεολογιών.

Η αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση που επικαλείται ο κ. Στέφας οφείλει να προασπίζει την δημοτική περιουσία και να μάχεται για το κοινό συμφέρον και την διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου που κάθε φορά καλείται να διοικεί. Αυτό κάνουμε και όλοι εμείς, βάζοντας στην άκρη τις υπαρκτές επιμέρους διαφοροποιήσεις μας όταν πρόκειται για ζητήματα που θα καθορίσουν με απολύτως εμφατικό τρόπο το μέλλον του νησιού μας.

Καλούμε, λοιπόν, έστω και τώρα τον κ. Στέφα, που «αξιοποιώντας» την καθολική απαγόρευση συγκεντρώσεων στο πλαίσιο της 17ης Νοεμβρίου επιχείρησε έτι μία φορά την πραγματοποίηση εργασιών με στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων, να εισακούσει την τοπική κοινωνία, όπως εκφράζεται με ομόφωνες ΠΑΝΤΑ αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου και να αποφύγει τις περιττές και αδιέξοδες εντάσεις.

Τέλος και για  να μην θεωρηθεί ότι μένει καμία αιτίαση αναπάντητη, ως προς τις άδειες διέλευσης βαρέων οχημάτων που ο κ. Στέφας ισχυρίζεται ότι αδικαιολόγητα του αρνούμαστε, αφενός παρασιωπά το γεγονός ότι οι συνεργαζόμενές του εταιρείες έχουν αλλάξει δύο φορές ως τώρα τις προτεινόμενες διαδρομές και δεν έχουν παράσχει τις δέουσες διευκρινίσεις ως προς τα υποβληθέντα αιτήματά τους και αφετέρου θα πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων αρχών αφού, όπως ισχυρίζεται, η άρνηση του Δήμου μας στερείται νομιμότητας.

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου προς την Ενεργειακή Κυκλάδων Ε.Π.Ε.

- Advertisement -

Στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου συζητήθηκε προ ημερησίας διατάξεως, το ψήφισμα που κατέθεσε το σώμα προς την Ενεργειακή Κυκλάδων. Εισηγητής του θέματος ήταν ο δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος.

Το ψήφισμα αναφέρει:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου.

ΠΡΟΣ

Την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.»που εδρεύει στον Οτζιά της νήσου Κέας του Νομού Κυκλάδων, Τ.Κ. 84002, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς τον ιστότοπο «energypress.gr».

**********************

Στις 30.11.2020 αναρτήθηκε στον ως άνω ιστότοπο «energypress.gr», η «Επιστολή» του νομίμου εκπροσώπου της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.», κ. Ιωάννη Στέφα, δια της οποίας επιχειρήθηκε έτι μία φορά η διαστρέβλωση της πραγματικότητας μέσω μίας πρωτοφανούς προσωπικής επίθεσης προς το Δήμαρχο Τήνου αλλά και συνολικά προς το Δημοτικό μας Συμβούλιο και την τηνιακή κοινωνία.

Ειδικότερα:

Στην επίμαχη «Επιστολή» του, ο κ. Στέφας προς δημιουργία παραπειστικών εντυπώσεων, αποκρύπτει συνειδητά και σκοπίμως ότι αντικείμενο της αντιδικίας του Δήμου Τήνου με την Εταιρεία που εκπροσωπεί (και στην οποία συμμετέχει και γερμανική εταιρεία) είναι η διέλευση και η πραγματοποίηση εργασιών από την ίδια, τους υπαλλήλους και τους εργολάβους της εντός δημοτικής έκτασης, χωρίς τη συναίνεση του Δήμου μας.

Ουδέποτε ο Δήμος μας ρωτήθηκε από την Εταιρεία του κ. Στέφα που, όπως ισχυρίζεται, τόσο πολύ «κόπτεται» για τη νομιμότητα, εάν συναινεί και με ποιους όρους προκειμένου να επέμβει εντός της δημοτικής περιουσίας. Αντιθέτως, έχει εμπράκτως αμφισβητήσει τη νομή και την κυριότητα του Δήμου μας, επιχειρώντας σειρά υλικών εργασιών που έχουν δυσεπανόρθωτα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία και την ιδιοσυστασία της εν λόγω δημοτικής έκτασης, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω τυγχάνει απαράμιλλης αισθητικής και υψηλής περιβαλλοντικής αξίας προορισμός ήπιου περιπατητικού τουρισμού που με πολύ κόπο και αγώνα προσπαθεί εδώ και χρόνια ο Δήμος μας συντεταγμένα να αναπτύξει με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της τοπικής μας οικονομίας και του ήδη ισχυρού τουριστικού του προϊόντος.

Ως προς τις δικαστικές δε αποφάσεις που αναφέρει ο κ. Στέφας στην «Επιστολή» του, είναι προφανές ότι «ξεχνάει» να αναφέρει την πλέον πρόσφατη υπ’αριθ.156 από 15.9.2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, δια της  οποίας κρίθηκε (μεταξύ άλλων) ότι:

«…από το σύνολο των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν μετ’ επικλήσεως οι διάδικοι…από τα όσα συνομολογούν οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Το επίδικο ακίνητο είναι ένα αγροτεμάχιο επιφάνειας, με βάση νεότερη καταμέτρηση του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Ρώτα, 258.250,04 τ.μ. ευρισκόμενο στη θέση «ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΜΠΟΣ» της τοπικής κοινότητας Υστερνίων της δημοτικής ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου και το οποίο συνορεύει γύρωθεν με τις ακόλουθες τοπωνυμίες-περιοχές: «Ξηροπήγαδο», «Βερβιγίδα», «Ανεμόμυλος», «Λιχνόβουρλα», «Σούναρο», «Γλυφάδι», «Τζοδεμένη», με δημόσιο δρόμο, «Μαρναρά» και βοσκές Γλύνη και Ταμπουράκη. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα της πρώην Κοινότητας Υστερνίων με πρωτότυπο τρόπο, ήτοι έκτακτη χρησικτησία προ του έτους 1915, εμφανιζόμενο στις καταστάσεις της ακίνητης περιουσίας αυτής ήδη από τις 22.3.1937, της οποίας καθολικός διάδοχος, με βάση τις διατάξεις του ν. 2539/1997, υπήρξε ο Δήμος Εξωμβούργου και πλέον, με βάση τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3852/2010, είναι ο ενάγων Δήμος Τήνου, ο οποίος έχει και τη νομή αυτού, καθώς η κτήση της νομής επί ακινήτου από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης επέρχεται με μόνη την κτήση κυριότητας σε αυτό και χωρίς την ανάγκη άσκησης φυσικής εξουσίας επ’ αυτού (άρθρο 1 ν.δ. 31/2.12.1968 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 1, 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 του α.ν. 1539/1938)…Ο ανωτέρω δρόμος βρίσκεται σε τμήμα του ακινήτου του ενάγοντος το οποίο αποτελεί, με βάση τη με αριθμό πρωτοκόλλου 22724/18.4.2018 πράξη χαρακτηρισμού της Διευθύντριας Δασών Κυκλάδων, χορτολιβαδικής μορφής έκταση…Ο ανωτέρω χαρακτηρισμός τμήματος του ακινήτου του ενάγοντος, εντός του οποίου βρίσκεται και ο επίδικος δρόμος, ως χορτολιβαδικής μορφής έκταση, δεν καθιερώνει τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της εναγόμενης…αφετέρου δεν πρόκειται περί κοινόχρηστου δρόμου, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η εναγόμενη(δηλαδή η Εταιρεία του κ. Στέφα), διότι κανένας από τους νόμιμους τρόπους για να λάβει την ιδιότητα αυτή έχει συντρέξει, δηλαδή, με βάση και τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη ούτε ακολουθήθηκε η νόμιμη διοικητική διαδικασία ούτε αποτυπώθηκε σε συμβολαιογραφικό έγγραφο νομίμως μεταγεγραμμένο η βούληση του ιδιοκτήτη περί θέσης του στην κοινή χρήση ούτε αφέθηκε στην κοινή χρήση για χρονικό διάστημα πλέον των 80 ετών μέχρι την 23.2.1946 (αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα), ενώ εξάλλου, ο ενάγων, ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν δύναται να απωλέσει τη νομή του επί του ακινήτου εξαιτίας της διέλευσης των υπαλλήλων και προστηθέντων της εναγόμενης από το ακίνητό του, καθώς ακόμη και σε περίπτωση αυθαίρετης καταλήψεως ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τρίτο, αυτός δεν στερείται τη νομή του (ΟλΑΠ 8/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)…».

Κρίθηκε, λοιπόν, ότι ο Δήμος μας είναι κύριος και νομέας της εδαφικής λωρίδας που η Εταιρεία του κ. Στέφα ισχυρίζονταν ότι είναι δήθεν «κοινόχρηστη», έτσι ώστε να δικαιολογήσει την επιδεικτική αδιαφορία που επέδειξε ως προς την αναζήτηση της συναίνεσής μας ως προς τη χρήση και την επέμβασή της εντός της έκτασης ιδιοκτησίας μας.

«Ξεχνάει» ο κ. Στέφας ότι ο Δήμος Τήνου ήδη από τον Φεβρουάριο του 2016 είχε ασκήσει Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της Άδειας Εγκατάστασης και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του εν λόγω Αιολικού Πάρκου, ακριβώς επειδή ήδη από τότε διαφαινόταν η προσπάθειά του να επέμβει χωρίς την άδειά μας εντός  δημοτικής περιουσίας. Η πρόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε τον Οκτώβριο του 2016 όπου για πρώτη φορά από το 2001 (που η άλλη εταιρεία του κ. Στέφα, «Αιολική Κυκλάδων» αγόρασε το ακίνητο στο οποίο σκόπευε να εγκαταστήσει το επίμαχο Αιολικό Πάρκο), εξετάστηκε από περιβαλλοντική σκοπιά και χορηγήθηκε στην Εταιρεία του η δυνατότητα να πραγματοποιήσει εργασίες και να «επέμβει» εντός της δημοτικής μας έκτασης.

Βέβαια, η περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός οποιουδήποτε έργου δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, και εν προκειμένω ο Δήμος Τήνου, είναι δεσμευμένος να επιτρέψει στον ενδιαφερόμενο επενδυτή να επέμβει στην έκταση κυριότητάς του, η οποία κρίνεται από τις αρμόδιες αρχές από περιβαλλοντική και μόνο σκοπιά ότι είναι κατάλληλη για να φιλοξενήσει το προτεινόμενο έργο. Για να μπορέσει να επέμβει επί ιδιωτικών ή δημοτικών εκτάσεων (δηλαδή όχι δημόσιων), ο εκάστοτε επενδυτής, και εν προκειμένω η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», οφείλει να εξασφαλίσει τη συναίνεση του ιδιοκτήτη της.

Ωστόσο, η Εταιρεία του κ. Στέφα, αδιαφορώντας πλήρως για τα δικαιώματα νομής και κυριότητας του Δήμου Τήνου, ουδέποτε ζήτησε την άδειά μας για να επέμβει επί της ιδιοκτησίας μας, γεγονός που προκάλεσε την δικαιολογημένη εφεξής αντίδραση του Δήμου μας, ο οποίος πάντα δια της νομίμου οδού επιχειρεί να προστατεύσει την περιουσία του.

«Ξεχνάει» ο κ. Στέφας ότι τον Φεβρουάριο του 2016 και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 (όταν και αδοκήτως απεβίωσε) Δήμαρχος στο νησί μας ήταν ο εκλιπών Σίμος Ορφανός και φυσικά το Δημοτικό μας Συμβούλιο είχε εντελώς διαφορετική σύνθεση. Επιλέγει, έτσι, να «προσωποποιήσει» τη μεταξύ μας διαφορά επιτιθέμενος στο σημερινό Δήμαρχο, παρότι λίαν προσφάτως η Εταιρεία του άσκησε Αγωγή σε βάρος 100 κατοίκων του νησιού μας ζητώντας τους άνω των 300.000,00 ευρώ ως αποζημίωση έναντι παντελώς αβάσιμων, αναπόδεικτων και ανεδαφικών αξιώσεων. Αφού όπως ισχυρίζεται φταίει για όλα ο νυν Δήμαρχος και το Δημοτικό μας Συμβούλιο γιατί «καταδιώκει» δικαστικά δεκάδες κατοίκους του νησιού μας;

«Ξεχνάει», ακόμα, ο κ. Στέφας ότι έχει καταμηνύσει σύσσωμο το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, τα περισσότερα από τα τωρινά μέλη του, την έπαρχο καθώς και έτερους δεκάδες φιλήσυχους συμπολίτες μας, επειδή απλά και μόνο εξάσκησαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στο συνέρχεσθαι.

Επιλέγει να εμφανιστεί ως «διωκόμενος» ενώ η Εταιρεία του είναι εκείνη που όχι μόνο δεν έχει ζητήσει, ως όφειλε, την συναίνεση του Δήμου μας για την επέμβασή της εντός δημοτικής περιουσίας, αλλά, κυρίως, δεν έχει σεβαστεί την βούληση σύσσωμου του τηνιακού λαού, ανεξαρτήτως κομμάτων, παρατάξεων και ιδεολογιών.

Η αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση που επικαλείται ο κ. Στέφας οφείλει να προασπίζει την δημοτική περιουσία και να μάχεται για το κοινό συμφέρον και την διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου που κάθε φορά καλείται να διοικεί. Αυτό κάνουμε και όλοι εμείς, βάζοντας στην άκρη τις υπαρκτές επιμέρους διαφοροποιήσεις μας όταν πρόκειται για ζητήματα που θα καθορίσουν με απολύτως εμφατικό τρόπο το μέλλον του νησιού μας.

Καλούμε, λοιπόν, έστω και τώρα τον κ. Στέφα, που «αξιοποιώντας» την καθολική απαγόρευση συγκεντρώσεων στο πλαίσιο της 17ης Νοεμβρίου επιχείρησε έτι μία φορά την πραγματοποίηση εργασιών με στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων, να εισακούσει την τοπική κοινωνία, όπως εκφράζεται με ομόφωνες ΠΑΝΤΑ αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου και να αποφύγει τις περιττές και αδιέξοδες εντάσεις.

Τέλος και για  να μην θεωρηθεί ότι μένει καμία αιτίαση αναπάντητη, ως προς τις άδειες διέλευσης βαρέων οχημάτων που ο κ. Στέφας ισχυρίζεται ότι αδικαιολόγητα του αρνούμαστε, αφενός παρασιωπά το γεγονός ότι οι συνεργαζόμενές του εταιρείες έχουν αλλάξει δύο φορές ως τώρα τις προτεινόμενες διαδρομές και δεν έχουν παράσχει τις δέουσες διευκρινίσεις ως προς τα υποβληθέντα αιτήματά τους και αφετέρου θα πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων αρχών αφού, όπως ισχυρίζεται, η άρνηση του Δήμου μας στερείται νομιμότητας.

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου