Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,  την εγκύκλιο με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του  5056/2023, σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

 ΘΕΜΑ 1ο:

Ορισμός Μελών στη Δημοτική Επιτροπή έως ενός (1) δημοτικού συμβούλου από κάθε παράταξη της μειοψηφίας που δεν εκπροσωπείται εν τοις πράγμασι στη Δημοτική Επιτροπή, προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τήνου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τήνου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκλογή Προέδρου & αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:Ορισμός μελών & Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:Ορισμός μελών & Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Ιδρύματος «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κορνάρος Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 9ο:Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά, για το έτος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κορνάρος Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 10ο:Ορισμός μελών & συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κορνάρος Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 11ο:Συγκρότηση Επιτροπών Έτους 2024, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Υπευθύνου Λογαριασμού του Δήμου Τήνου στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κορνάρος Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 13ο:Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Υπευθύνου Λογαριασμού Έργων του Δήμου Τήνου στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κορνάρος Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 14ο:Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, στις Γενικές Συνελεύσεις του ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο:Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 600κμ/ημέρα».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Αποχέτευσης κ. Ζαλώνης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 16ο:Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής τις υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 600κμ/ημέρα».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Αποχέτευσης κ. Ζαλώνης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 17ο:Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ύδρευσης – Αποχέτευσης κ. Ζαλώνης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πλακοστρώσεις και κατασκευές πεζοδρομίων Δήμου Τήνου Δ.Ε. Εξωμβούργου».

Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περ/ντος κ. Ιωάννης Σγουρός

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου ως νέου τακτικού μέλους στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο:Ορισμός αρμοδίου οργάνου, για τη σφράγιση και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Τήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 7 του Δ.Κ.Κ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κορνάρος Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 21ο: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου αυθαίρετης χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κορνάρος Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 22ο: Ορισμός εκπροσώπου στη Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) Τήνου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος Αγίας Τριάδας Γύρλας.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Γκίζης

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter