back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου

Παρακολουθήστε παρακάτω την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου όπως αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της «Παλλάδας» στην χώρα της Τήνου». 

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 2ο: Οριστική παραλαβή του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (152/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (185/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (217/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 6ο:Τροποποίηση του σχεδίου υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την άμεση – βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Τήνου με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εκμίσθωσης χωρίς δημοπρασία δημοτικού ακινήτου (παλαιά σφαγεία) που βρίσκεται στην Κοινότητα Στενής.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 10ο:Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης αγροτεμαχίου που χρησιμοποιείται για χώρος στάθμευσης οχημάτων στην θέση ΚΑΜΠΟΣ της ΤΚ Πανόρμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 11ο:Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο:Συγκρότηση επιτροπών έτους 2021, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση χορήγησης  βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών.

Εισηγήτρια: Αλοιμόνου Ευγενία 

ΘΕΜΑ 15ο: Περί της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο: Έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια καθώς και τη η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών

Εισηγητής: Δήμαρχος

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου

- Advertisement -

Παρακολουθήστε παρακάτω την σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου όπως αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της «Παλλάδας» στην χώρα της Τήνου». 

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 2ο: Οριστική παραλαβή του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (152/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (185/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 (217/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 6ο:Τροποποίηση του σχεδίου υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την άμεση – βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Τήνου με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εκμίσθωσης χωρίς δημοπρασία δημοτικού ακινήτου (παλαιά σφαγεία) που βρίσκεται στην Κοινότητα Στενής.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 10ο:Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης αγροτεμαχίου που χρησιμοποιείται για χώρος στάθμευσης οχημάτων στην θέση ΚΑΜΠΟΣ της ΤΚ Πανόρμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 11ο:Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Τήνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο:Συγκρότηση επιτροπών έτους 2021, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση χορήγησης  βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών.

Εισηγήτρια: Αλοιμόνου Ευγενία 

ΘΕΜΑ 15ο: Περί της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο: Έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια καθώς και τη η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών

Εισηγητής: Δήμαρχος

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου