«Σκηνές όπερας» από την ομάδα Αρνάδος Μουσική

Η θερινή μουσική ακαδημία «Αρνάδος-Μουσική» πραγματοποιείται για όγδοη χρονιά στο χωριό Αρνάδος στην Τήνο. Υπό την καθοδήγηση της μέτζο σοπράνο RegulaBaenziger, του συνθέτη και σολίστ πιάνου Johannes Schild και μίας διεθνούς ομάδας ειδικών, το εργαστήριο συνδυάζει συναρπαστικές καλλιτεχνικές εμπειρίες με την αξέχαστη διαμονή στην Τήνο.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Φέτος, το «Αρνάδος-Μουσική» θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 17 Ιουλίου στις αίθουσες του παλιού σχολείου και πλέον Πολιτιστικού Κέντρου του Αρνάδου. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με κοντσέρτο όπερας στην κεντρική πλατεία του Αρνάδου την Πέμπτη 14 Ιουλίου στις 9 μμ.

Το κοντσέρτο περιλαμβάνει επιλογή σκηνών όπερας διαφορετικών ιστορικών περιόδων και επιρροών από τους συνθέτες Cimarosa, Gluck, Handel, Rossini, και μέρος από τον Μαγικό Αυλό του Mozart.

Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, SergeyOkunev

Καθηγήτρια λυρικής: RegulaBaenziger, Βιολί: Αρσένης Σελαλμαζίδης, Πιάνο: StephenDelaney, DenisOlejak, Ευάγγελος Σαραφιανός, JohannesSchild.

Η δράση πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Φεστιβάλ Τήνου, σε συνεργασία με τον ΕξωραϊστικόΣύλλογο Αρνάδου .

Είσοδος ελεύθερη

PressRelease

For immediate release (12.7.2022)

CONCERT “OPERA SCENES” by the team Arnados Mousiki

Thursday14 July 2022, 9 PM, Arnados square, Tinos

Summer music academy “Arnados Mousiki” is carried out for the eighth year in Arnados on Tinos island. Led by mezzo-soprano Regula Baenziger, pianist and composer Johannes Schild and an international team of specialists, the workshop combines inspiring artistic experiences with an unforgettable stay on the impressive Tinos.

This year, “Arnados Mousiki” will take place from July 7 to 17 in the halls of the old school and now Cultural Centre of Arnados. The programme will conclude with an opera concert in the central square of Arnados on Thursday 14 July at 9 pm.

The concert includes a selection of opera scenes of various historical periods and influences from the composers Cimarosa, Gluck, Handel, Rossini, and a section from Mozart’s Magic Flute.

Direction: Konstantinos Arvanitakis, Sergey Okunev

Vocal coach: Regula Baenziger, Violin: Arsenis Selalmazidis, Piano: Stephen Delaney, Denis Olejak, Evangelos Sarafianos, Johannes Schild.

The event takes place under the auspices of the Tinos Festival, incollaboration with the Association of Arnados.

Free entrance

Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate (12.7.2022)

CONCERT “SCENES D’OPÉRA” par l’équipe Arnados Mousiki

Jeudi 14 Juillet 2022, 21.00, Place d’Arnados, Tinos

L’Académie de musique d’été “Arnados Mousiki” se déroule pour la huitième année à Arnados sur l’île de Tinos. Dirigé par la mezzo-soprano Regula Baenziger, le pianiste et compositeur Johannes Schild et une équipe internationale de spécialistes, le workshop combine des expériences artistiques inspirantes à un séjour inoubliable sur l’impressionnante Tinos.

Cette année, “Arnados Mousiki” aura lieu du 7 au 17 Juillet dans les salles de l’ancienne école et aujourd’hui du Centre Culturel d’Arnados. Le programme se terminera par un concert d’opéra sur la place centrale d’Arnados le Jeudi 14 Juillet à 21.00.

Le concert comprend une sélection de scènes d’opéra de diverses périodes historiques et influences des compositeurs Cimarosa, Gluck, Haendel, Rossini, ainsi qu’une section de la Flûte enchantée de Mozart.

Direction: Konstantinos Arvanitakis, Sergey Okunev

Répétitrice vocale: Regula Baenziger, Violon: Arsenis Selalmazidis, Piano: Stephen Delaney, Denis Olejak, EvangelosSarafianos, Johannes Schild.

La manifestation se déroule sous les auspices du Festival de Tinos, encollaboration avec l’Association d’Arnados.

Entrée gratuite

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter