Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2021
- Sitaras Real Estate -spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως:
Τον Σταυρόν σου Προσυνούμεν Δέσποτα

Σήμερα, Γ ́ Κυριακή των Νηστειών, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, εντός της Εκκλησίας και εν τω μέσω της Αγίας Τεσσαρακοστής προβάλλει ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ
Ἦχος α’

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου,
νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος
καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Ἐξαποστειλάριον
Ἦχος β’

Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης·
Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας,
Σταυρός, Βασιλέων τὸ κραταίωμα·
Σταυρός, Πιστῶν τὸ στήριγμα·

Σταυρός, Ἀγγέλων ἡ δόξα, καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα.
Ὕμνος ψαλλόμενος στον Τίμιο Σταυρό
Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα,
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img