Τήνος – Αίτημα διάθεσης ακινήτου για διαμονή σπουδαστών της Σχολής Καλών Τεχνών

Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου συνήλθε σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, η Κοινότητα Πανόρμου Δήμου Τήνου. Ανάμεσα στα θέματα της συνεδριάσεως ήταν και το αίτημα διάθεσης ακινήτου του Δήμου Τήνου για τη διαμονή σπουδαστών του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθμ. 120/26-05-2020 έγγραφό του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, με το οποίο αιτείται την επαναδιάθεση του ακινήτου που στεγάζονταν παλιά το ιατρείο της Κοινότητας Πανόρμου, για τη διαμονή σπουδαστών του, για το Σχολικό έτος 2020 – 2021.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το συγκεκριμένο ακίνητο παραχωρείται στο Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π.Τ. για διάστημα εννέα μηνών κάθε έτος (από 01/10 έως και 30/06) μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πανόρμου και έγκριση αυτής από το Δήμο Τήνου. Με το με αριθμ. πρωτ. 4772/2-6-2020 έγγραφο της η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προτείνει για το ανωτέρω ακίνητο, είτε να μισθωθεί, είτε να παραχωρηθεί δωρεάν με σύναψη χρησιδανείου.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την αίτηση του ΠΕΣΚΤΠΤ και το έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου, έκανε διαλογική συζήτηση και

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στον Δήμο Τήνου την σύναψη χρησιδανείου τριετούς διάρκειας για την παραχώρηση του ακινήτου, που στεγάζονταν παλιά το ιατρείο της Κοινότητας Πανόρμου στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, για τη διαμονή οικονομικά ασθενών σπουδαστών του, με τις εξής δεσμεύσεις:

  1. Το ακίνητο διατίθεται στο Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π.Τ. για τρία χρόνια (2020 -2023) και συγκεκριμένα για το διάστημα από 1/10 έως 30/6 εκάστου έτους (όσο διαρκεί το σχολικό έτος). Την 30η του μηνός Ιουνίου ο Διευθυντής οφείλει να επιστρέφει τα κλειδιά του ακινήτου στον Πρόεδρο της Κοινότητας Πανόρμου και το ακίνητο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε.
  2. Το ακίνητο διατίθεται από τον Δήμο στο Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π.Τ. και όχι στους σπουδαστές. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει την ευθύνη την έχει το Σχολείο (τρόπο επιλογής οικονομικά ασθενών σπουδαστών, οφειλές ηλεκτροφωτισμού και νερού, συντήρηση κτιρίου, κανόνες διαμονής στον χώρο κλπ.).
  3. Το Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π.Τ. ευθύνεται για την αποκατάσταση του κτιρίου από βλάβες και φθορές που μπορεί να προκληθούν στο κτίριο από τη χρήση του και επιβαρύνεται το κόστος αυτών.
  4. Το ακίνητο διατίθεται για τη στέγαση οικονομικά ασθενών σπουδαστών του Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π.Τ. και μόνο, ανεξαρτήτως του έτους φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter