Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023

Συνεχίζουν μαζί Δήμος Τήνου και Κοιν.Σ.Επ. Καλλονή – Κελλιά

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου συζητήθηκε η ανανέωση της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου – ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε για την συλλογή & ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 68944/04-01-2021 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. με το οποίο απέστειλε σχέδιο ανανέωσης της τριμερούς σύμβασης συνεργασίας, προκειμένου να συνεχιστεί και για το έτος 2021 το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής & ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας, με τους ίδιους όρους.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος προχώρησε στην ανάγνωση του σχεδίου της τριμερούς σύμβασης και έδωσε τον λόγο στο μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ κ. Μάνθο Δελατόλα ο οποίος και ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου ανανέωσης της σύμβασης και έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το σχέδιο της σύμβασης, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

  1. Την ανανέωση της τριμερούς σύμβασης συνεργασίας για το έτος 2021 με την συμμετοχή του Δήμου Τήνου, της ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής, Κελιών και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) για το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής & ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.
  2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τήνου, να προβεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Δήμου Τήνου στην υπογραφή της Συμβάσεως.

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Μεγάλος διαγωνισμός από την Ελιν στα πρατήρια του Ευάγγελου Αλβέρτη

Από Δευτέρα 27/3 έως και 22/4 με καύσιμα αξίας 30€ και άνω μπαίνετε στην κλήρωση της εβδομάδας για να είστε ένας από τους 3 τυχερούς που θα κερδίσουν μια ψησταριά υγραερίου Weber ή μια από τις 2 δωροεπιταγές αξίας 500€ σε καύσιμα Μια κλήρωση κάθε εβδομάδα! 3 τυχεροί κάθε εβδομάδα!...

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -