Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, την εγκύκλιο με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του 5056/2023, σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18.30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου, στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την υλοποίηση του έργου: «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής σε περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως Χώρας Τήνου»

Εισηγητής: κ. Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την ανανέωση της Τριμερούς Σύμβασης Συνεργασίας Δήμου Τήνου – ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής – Κελλιών για το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και Ανακύκλωσης διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας στο Δήμο Τήνου.

Εισηγητής: κ. Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την παραλαβή του Σταδίου Β1 της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Εξωμβούργου Τήνου.

Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περ/ντος κ. Ιωάννης Σγουρός

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη «Μονάδα Επεξεργασίας & Αποθήκευσης ΑΕΕΚ & Λοιπών Στερεών Αποβλήτων (Ογκώδων), Κομποστοποίηση, Αποθήκευση & Εμπορία Οικοδομικών Υλικών, Παραγωγή Τσιμεντοπροϊόντων, Υδρογεώτρηση, εφεδρικού Η/Ζ & Πρατήριο Καυσίμων Ιδιωτικής Χρήσης, στη θέση «Καμίνια» Τ.Κ. Κάμπου Δήμου Τήνου, Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, από την Εταιρεία «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ»

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών και πλακόστρωση πεζοδρομίων εντός πόλεως Τήνου

Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης & Περ/ντος κ. Ιωάννης Σγουρός

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό κριτηρίων βάσει των οποίων μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη της παρ. 13 άρθρου 4 του Ν. 4820/2021 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ»

Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Γκίζης

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter