back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,  την εγκύκλιο με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του  5056/2023, σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024   και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ1ο:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Φανερωμένη της Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου, του Δήμου Τήνου”. Εισηγητής: Ιωάννης Σγουρός,
ΘΕΜΑ2ο:Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος από τον  Δήμο Καλλιθέας Εισηγητής: Αντώνιος Ξενόπουλος, Αντιδήμαρχος Τήνου  
ΘΕΜΑ3ο:Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 δημοτικού κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΡΤΩΜΟΣ» Εισηγητής: Δημήτριος Καλογεράκης, Αναπ/τους Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΘΕΜΑ4ο:Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 δημοτικού κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΣΕΛ» Εισηγητής: Δημήτριος Καλογεράκης, Αναπ/τους Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΘΕΜΑ5ο:Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών νήσου Τήνου. Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ6ο:Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Εισηγητής:  Δήμαρχος  
ΘΕΜΑ7ο:Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Δύο Χωριών, Κοινότητας Δύο Χωριών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων. Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας
ΘΕΜΑ8ο:Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 για την αποδοχή ποσού 480.945,97€ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για «Έργα Οδοποιίας στο Δήμο Τήνου»  Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ9ο:Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 για την αποδοχή χρηματοδότησης 9.920,00€ από την ΠΕΔ Ν. Αιγαίου για τη χρηματοδότηση καμπάνιας ενημέρωσης λειψυδρίας  Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ10ο:Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 190.000,00€ από το Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση μίσθωσης φορητής μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κ. Καρδιανής κατά την θερινή περίοδο του 2024 (4 μήνες)» Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ11ο:Έγκριση 9ης  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.000,00€ από το Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη μίσθωσης φορητής μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κ. Πανόρμου κατά την θερινή περίοδο του 2024 (4 μήνες)» και 9η αναμόρφωση οικ. έτους 2024.  Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ12ο:Έγκριση 10ης αναμόρφωσης οικ. Έτους 2024 Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ 13οΣυγκρότηση Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ14ο:Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Τήνου έτους  2023 Εισηγητής: Ευάγγελος Σημαντήρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου  
ΘΕΜΑ15ο:Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. Έτους 2024 της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου Τήνου. Εισηγητής: Μαρία Δενεκαρία, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΣΦΕΤ  
ΘΕΜΑ16ο:Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης  
ΘΕΜΑ17ο:Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης      
ΘΕΜΑ18Ο:Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος «Μουσείο Κώστα Τσόκλη» οικ. Έτους 2024 Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ19ο:Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Ιδρύματος «Μουσείο Κώστα Τσόκλη» οικ. Έτους 2024 Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ20Ο:Λήψη απόφασης σχετικά με την Επιβολή Τουριστικού Τέλους για το έτος 2024 Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου    
ΘΕΜΑ21Ο:Λήψη απόφασης για εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Τήνου για το σχολικό έτος 2024 – 2025 Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης  
ΘΕΜΑ22ο:Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου για την  εγκατάσταση των υπηρεσιών του Κ.Η.Φ.Η. Δ. Τήνου Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας  
ΘΕΜΑ23ο:Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου χώρου-ακινήτου για την εγκατάσταση υπηρεσιών του Δ. Τήνου στην Δ.Ε. Εξωμβουργου. Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας  

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου

- Advertisement -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,  την εγκύκλιο με αριθ. 375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ, τις διατάξεις του  5056/2023, σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024   και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ1ο:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Φανερωμένη της Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου, του Δήμου Τήνου”. Εισηγητής: Ιωάννης Σγουρός,
ΘΕΜΑ2ο:Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος από τον  Δήμο Καλλιθέας Εισηγητής: Αντώνιος Ξενόπουλος, Αντιδήμαρχος Τήνου  
ΘΕΜΑ3ο:Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 δημοτικού κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΡΤΩΜΟΣ» Εισηγητής: Δημήτριος Καλογεράκης, Αναπ/τους Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΘΕΜΑ4ο:Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 δημοτικού κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΣΕΛ» Εισηγητής: Δημήτριος Καλογεράκης, Αναπ/τους Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΘΕΜΑ5ο:Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών νήσου Τήνου. Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ6ο:Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Εισηγητής:  Δήμαρχος  
ΘΕΜΑ7ο:Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Δύο Χωριών, Κοινότητας Δύο Χωριών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων. Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας
ΘΕΜΑ8ο:Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 για την αποδοχή ποσού 480.945,97€ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για «Έργα Οδοποιίας στο Δήμο Τήνου»  Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ9ο:Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 για την αποδοχή χρηματοδότησης 9.920,00€ από την ΠΕΔ Ν. Αιγαίου για τη χρηματοδότηση καμπάνιας ενημέρωσης λειψυδρίας  Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ10ο:Έγκριση 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024 για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 190.000,00€ από το Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση μίσθωσης φορητής μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κ. Καρδιανής κατά την θερινή περίοδο του 2024 (4 μήνες)» Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ11ο:Έγκριση 9ης  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 για την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 120.000,00€ από το Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη μίσθωσης φορητής μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Κ. Πανόρμου κατά την θερινή περίοδο του 2024 (4 μήνες)» και 9η αναμόρφωση οικ. έτους 2024.  Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ12ο:Έγκριση 10ης αναμόρφωσης οικ. Έτους 2024 Εισηγητής: Ευάγγελος Κορνάρος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  
ΘΕΜΑ 13οΣυγκρότηση Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ14ο:Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Τήνου έτους  2023 Εισηγητής: Ευάγγελος Σημαντήρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου  
ΘΕΜΑ15ο:Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικον. Έτους 2024 της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου Ελαιοτριβείου Τήνου. Εισηγητής: Μαρία Δενεκαρία, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΣΦΕΤ  
ΘΕΜΑ16ο:Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης  
ΘΕΜΑ17ο:Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης      
ΘΕΜΑ18Ο:Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος «Μουσείο Κώστα Τσόκλη» οικ. Έτους 2024 Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ19ο:Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Ιδρύματος «Μουσείο Κώστα Τσόκλη» οικ. Έτους 2024 Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  
ΘΕΜΑ20Ο:Λήψη απόφασης σχετικά με την Επιβολή Τουριστικού Τέλους για το έτος 2024 Εισηγητής: Νικόλαος Γκίζης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου    
ΘΕΜΑ21Ο:Λήψη απόφασης για εγγραφές νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Τήνου για το σχολικό έτος 2024 – 2025 Εισηγητής: Πηνελόπη Τριγώνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και  Δια Βίου Μάθησης  
ΘΕΜΑ22ο:Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου για την  εγκατάσταση των υπηρεσιών του Κ.Η.Φ.Η. Δ. Τήνου Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας  
ΘΕΜΑ23ο:Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου χώρου-ακινήτου για την εγκατάσταση υπηρεσιών του Δ. Τήνου στην Δ.Ε. Εξωμβουργου. Εισηγητής: Ιωάννης Εξιλζές, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας  

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου