Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  την Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 τις τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

ΘΕΜΑ 1ο:Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και καθορισμός ανταλλάγματος.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 2ο:Καθορισμός θέσης για την εκμίσθωση αιγιαλού & παραλίας με την διαδικασία της δημοπράτησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’).

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο:Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην επιχείρηση «Καφέ Σνακ Μπαρ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΙΣ ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Ο.Ε.».

Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 4ο:Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 5ο:Ορισμός μελών στην επιτροπή του άρθρου 26 παρ. 4  του κανονισμού καθαριότητας,  για την εκδίκαση ενστάσεων επί των επιβληθέντων προστίμων.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση και υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και του συλλόγου με την επωνυμία «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 7ο:Παραχώρηση σχολικού χώρου του Νηπιαγωγείου Εξωμβούργου Τήνου (Καλλονής) για εκπαιδευτικούς πολιτιστικούς σκοπούς.

Εισηγήτρια: Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη 

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση πλάνου δράσης τουριστικής προβολής έτους 2021.

Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 9ο:Εξέταση αιτήσεως Παπαναστασίου Γεωργίου για την χορήγηση άδειας διάνοιξης τομής σε δημοτική οδού για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 10ο:Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην ανάδοχη εταιρεία «ΕDIL TEXNIKH BIOMHXANIKH ATEBE» για λογαριασμό του παρόχου VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ .

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Δ΄ τρίμηνο 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Α΄ τρίμηνο 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 13ο:Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας σχετικά με την απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που προκαλούν έντονη όχληση και ρύπανση.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πέτρος Μαρκουΐζος 

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter