Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2021
- Sitaras Real Estate -spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Την Παρασκευή, 11 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημου Τήνου μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 το πρωί. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα.:

ΘΕΜΑ 1ο : Ανακήρυξη σε Επίτιμο Δημότη Τήνου, του τέως Καθολικού Αρχιεπισκόπου Νάξου, Τήνου, Άνδρου και Μυκόνου
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για έγκριση τεύχους τροποποίησης, τεχνικής προμελέτης και σταδίων τευχών δημοπράτησης ΣΑΥ ΦΑΥ, της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Τήνου».
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο : Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και καθορισμός ανταλλάγματος.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 5ο : Εξέταση αιτήσεως Ιωάννη Σπανού και Ελένης Πλυτά για την χορήγηση άδειας διάνοιξης τομής σε δημοτική οδό για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και σύνδεση στο δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 6ο : Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Α ́& Β ́ κατανομή).
Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ Ρουγγέρη

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της με αριθ. 09/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου, περί καθορισμού μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για το σχολικό έτος 2021-2022.
Εισηγητής : Χρυσούλα Πέτκοβιτς

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης χρησιδανείου με τον Ιωσήφ Αρμάο.
Εισηγητής : Εμμαν. Σώχος

ΘΕΜΑ 9ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός του οικισμού Κάμπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τροποποίηση της αριθ. πρωτ. οικ. 45706/3743/16-0502012 απόφασης Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ», ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους στο ύψωμα «Όρος» του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 12ο: Γνωμοδότηση επι του αιτήματος παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου – πυθμένα, για τις προσαιγιαλώσεις των υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών των διασυνδέσεων της VODAFONE μεταξύ των νησιών : Σύρου Τήνου, Τήνου – Μυκόνου, Μυκόνου – Πάρου, Πάρου – Νάξου, Νάξου – Θήρας και Θήρας – Κω.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση επιτροπής απόσυρσης οχημάτων Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Ευάγγελος Περιάλης

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Γεωργίας Λιάπη & Μυρτώς Κακαρά για παραχώρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου για διοργάνωση εικαστικής έκθεσης.
Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 15ο: Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Επιχειρηματιών Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος Τήνου για παραχώρηση έδρας στα πλαίσια του tinosfoodpaths.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Εξουσιοδότηση του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικό Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου για να προβαίνει σε ενέργειες και διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του.
Εισηγητής : Πρόεδρος

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img