back to top

Συστήματα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου στην ύδρευση Τήνου

www.koinignomi.gr

Σημαντικές προσθήκες στα συστήματα ύδρευσης Τήνου και Πάρου, καθώς έχει ανοίξει ο δρόμος για την χρήση συστημάτων τηλεμετρίας και στα δύο μεγάλα νησιά των Κυκλάδων. Η εγκατάσταση υπερσύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας, θα βοηθήσει στον έλεγχο των σταθμών ύδρευσης και αποχέτευσης, την αντικατάσταση των υδρομετρητών των καταναλωτών με νέου τύπου ψηφιακά μέσα, καθώς και την δημιουργία ασύρματου δικτύου για την υποστήριξη των παραπάνω εφαρμογών. Παράλληλα, θα βοηθήσει στον έλεγχο των διαρροών και των πιθανών κλοπών νερού, καθώς τα συστήματα θα ειδοποιούν άμεσα τον σταθμό ελέγχου.

Τα έργα στην Τήνο

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και εντοπισμού διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τήνου» και αποτελεί του Υποέργο 1, της Πράξης «Υποδομές Υδρευσης Δήμου Τήνου». Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων, από κατάλληλα λογισμικά (συμπεριλαμβανομένων προσομοίωσης του δικτύου). Οι διεργασίες αυτές Θα πραγματοποιούνται από λογισμικά εγκατεστημένα στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ), και Θα συμβάλλουν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου διανομής νερού, το οποίο Θα είναι διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 10.000 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ), οι οποίοι περιλαμβάνουν Ψηφιακούς Υδρομετρητές Ασύρματης Μετάδοσης Κατανάλωσης και 7 Σταθμούς Τοπικού Ελέγχου (γεωτρήσεις, δεξαμενές). 

Οι απαραίτητες προμήθειες

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

    • Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος. 

    • Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) Προμήθεια και εγκατάσταση των 7 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ), καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών, για τον πλήρη έλεγχο των εξωτερικών δικτύων (γεωτρήσεις -δεξαμενές) 

    • Προμήθεια και εγκατάσταση των 10.000 Τοπικών Σταθμών ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) με δυνατότητα Ασύρματης Μετάδοσης καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών, για την δημιουργία υπο-ζωνών και την πλήρη παρακολούθηση της παροχής εντός των εσωτερικών δικτύων 

    • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος. 

    • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου ταυ εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών – κεραιών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επιχοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται. 

    • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων – συσκευών εξαρτημάτων αναφέρονται στη μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λ.π.) 

    • Κατάλληλο υδραυλικό λογισμικό για την προσομοίωση της λειτουργίας του δικτύου και τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου. 

    • Αυτοματοποίηση διαδικασίας σύνδεσης καταγραφής δεδομένων κατανάλωσης με σύστημα έκδοσης λογαριασμών 

    • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ)

    • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος. 

    • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση). 

    • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος. 

    • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία. 

    • Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογείται. 

Τα έργα στην Πάρο

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕΥΑ Πάρου (με την προσθήκη κατάλληλου νέου εξοπλισμού και λογισμικού) ώστε να γίνει βελτιστοποίηση της διαχείρισης του υδατικού ισοζυγίου, να επεκταθούν οι δυνατότητες του με νέες εφαρμογές αυτοματισμού, να εγκατασταθούν νέα αισθητήρια και σταθμοί και τελικά να επιτευχθεί επιπλέον μείωση των απωλειών νερού αλλά και του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ.

Οι απαραίτητες προμήθειες

Αναλυτικότερα, αφορά στην προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών (inverters) για τις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας και την ενσωμάτωση τους στο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Πάρου.

Ταυτόχρονα θα γίνει και η προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον ψηφιακών παροχομέτρων και ψηφιακών μετρητών πίεσης σε διάφορους καταθλιπτικούς και τροφοδοτικούς αγωγούς του δικτύου, ώστε να δημιουργηθεί ένα ακόμη πιο πλήρες σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης του υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου απωλειών. Εντός των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης θα εγκατασταθούν επιπλέον Σταθμοί Ελέγχου που θα μετράνε συνεχώς την ποιότητα του νερού στο δίκτυο, σε συνέχεια των υφιστάμενων που ήδη υπάρχουν, (10 νέα σημεία) ενώ θα δημιουργηθούν και 5 νέοι Σταθμοί αυτόματης Διαχείρισης (PRV) της πίεσης και της παροχής στις εισόδους των αντίστοιχων κλειστών υδραυλικών ζωνών (DMA).

Με την παρούσα πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις συνολικά σε 59 σημεία των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πάρου (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές και σημεία εσωτερικού δικτύου ύδρευσης).Οι Σταθμοί Ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την καταναλισκόμενη ενέργεια, την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς καθώς και τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα.

Τέλος, θα δημιουργηθεί σε ευρεία κλίμακα ένα σταθερό ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας LoraWan, με τοποθέτηση ειδικών κεραιών εξοπλισμού και λογισμικού, μέσω του οποίου θα γίνεται η αυτόματη συλλογή των μετρήσεων από όλα τα έξυπνα υδρόμετρα που έχει εγκαταστήσει η ΔΕΥΑΠ σε ένα μεγάλο τμήμα των καταναλωτών (περίπου 8.500 υδρόμετρα). Πέρα από τους έξυπνους υδρομετρητές, στο δίκτυο αυτό θα μπορούν να συνδέονται και οποιαδήποτε άλλα αισθητήρια και όργανα μέτρησης εγκαταστήσει μελλοντικά η ΔΕΥΑΠ, αλλά και ο Δήμος Πάρου ή Πολιτική Προστασία για πιθανές εφαρμογές Smart Cities.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να επιτευχθεί επιπλέον εξοικονόμηση νερού, αλλά και εξοικονόμηση Ενέργειας με μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της ΔΕΥΑΠ. Παράλληλα όμως, θα αναβαθμιστεί και θα εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο σύστημα Τηλεμετρίας της ΔΕΥΑΠ με νέες δυνατότητες και hardware, διασφαλίζοντας για πολλά χρόνια την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία, αυτού του κρίσιμου συστήματος για το αντικείμενο δραστηριότητας της ΔΕΥΑΠ.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Συστήματα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου στην ύδρευση Τήνου

www.koinignomi.gr

Σημαντικές προσθήκες στα συστήματα ύδρευσης Τήνου και Πάρου, καθώς έχει ανοίξει ο δρόμος για την χρήση συστημάτων τηλεμετρίας και στα δύο μεγάλα νησιά των Κυκλάδων. Η εγκατάσταση υπερσύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας, θα βοηθήσει στον έλεγχο των σταθμών ύδρευσης και αποχέτευσης, την αντικατάσταση των υδρομετρητών των καταναλωτών με νέου τύπου ψηφιακά μέσα, καθώς και την δημιουργία ασύρματου δικτύου για την υποστήριξη των παραπάνω εφαρμογών. Παράλληλα, θα βοηθήσει στον έλεγχο των διαρροών και των πιθανών κλοπών νερού, καθώς τα συστήματα θα ειδοποιούν άμεσα τον σταθμό ελέγχου.

Τα έργα στην Τήνο

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και εντοπισμού διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τήνου» και αποτελεί του Υποέργο 1, της Πράξης «Υποδομές Υδρευσης Δήμου Τήνου». Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων, από κατάλληλα λογισμικά (συμπεριλαμβανομένων προσομοίωσης του δικτύου). Οι διεργασίες αυτές Θα πραγματοποιούνται από λογισμικά εγκατεστημένα στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ), και Θα συμβάλλουν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου διανομής νερού, το οποίο Θα είναι διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 10.000 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ), οι οποίοι περιλαμβάνουν Ψηφιακούς Υδρομετρητές Ασύρματης Μετάδοσης Κατανάλωσης και 7 Σταθμούς Τοπικού Ελέγχου (γεωτρήσεις, δεξαμενές). 

Οι απαραίτητες προμήθειες

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

    • Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος. 

    • Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) Προμήθεια και εγκατάσταση των 7 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ), καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών, για τον πλήρη έλεγχο των εξωτερικών δικτύων (γεωτρήσεις -δεξαμενές) 

    • Προμήθεια και εγκατάσταση των 10.000 Τοπικών Σταθμών ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) με δυνατότητα Ασύρματης Μετάδοσης καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών, για την δημιουργία υπο-ζωνών και την πλήρη παρακολούθηση της παροχής εντός των εσωτερικών δικτύων 

    • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος. 

    • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου ταυ εξοπλισμού επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των όποιων αναμεταδοτών – κεραιών απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των επιχοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς απαιτούνται. 

    • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων – συσκευών εξαρτημάτων αναφέρονται στη μελέτη (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης, κ.λ.π.) 

    • Κατάλληλο υδραυλικό λογισμικό για την προσομοίωση της λειτουργίας του δικτύου και τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου. 

    • Αυτοματοποίηση διαδικασίας σύνδεσης καταγραφής δεδομένων κατανάλωσης με σύστημα έκδοσης λογαριασμών 

    • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ)

    • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος. 

    • Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση). 

    • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος. 

    • Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία. 

    • Δωρεάν εγγύηση/ συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος), το οποίο αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογείται. 

Τα έργα στην Πάρο

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕΥΑ Πάρου (με την προσθήκη κατάλληλου νέου εξοπλισμού και λογισμικού) ώστε να γίνει βελτιστοποίηση της διαχείρισης του υδατικού ισοζυγίου, να επεκταθούν οι δυνατότητες του με νέες εφαρμογές αυτοματισμού, να εγκατασταθούν νέα αισθητήρια και σταθμοί και τελικά να επιτευχθεί επιπλέον μείωση των απωλειών νερού αλλά και του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ.

Οι απαραίτητες προμήθειες

Αναλυτικότερα, αφορά στην προμήθεια, την ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών (inverters) για τις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας και την ενσωμάτωση τους στο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Πάρου.

Ταυτόχρονα θα γίνει και η προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον ψηφιακών παροχομέτρων και ψηφιακών μετρητών πίεσης σε διάφορους καταθλιπτικούς και τροφοδοτικούς αγωγούς του δικτύου, ώστε να δημιουργηθεί ένα ακόμη πιο πλήρες σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης του υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου απωλειών. Εντός των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης θα εγκατασταθούν επιπλέον Σταθμοί Ελέγχου που θα μετράνε συνεχώς την ποιότητα του νερού στο δίκτυο, σε συνέχεια των υφιστάμενων που ήδη υπάρχουν, (10 νέα σημεία) ενώ θα δημιουργηθούν και 5 νέοι Σταθμοί αυτόματης Διαχείρισης (PRV) της πίεσης και της παροχής στις εισόδους των αντίστοιχων κλειστών υδραυλικών ζωνών (DMA).

Με την παρούσα πράξη θα γίνουν παρεμβάσεις συνολικά σε 59 σημεία των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πάρου (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές και σημεία εσωτερικού δικτύου ύδρευσης).Οι Σταθμοί Ελέγχου θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την καταναλισκόμενη ενέργεια, την πίεση και την παροχή στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς καθώς και τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), όπου θα επεξεργάζονται κατάλληλα.

Τέλος, θα δημιουργηθεί σε ευρεία κλίμακα ένα σταθερό ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας LoraWan, με τοποθέτηση ειδικών κεραιών εξοπλισμού και λογισμικού, μέσω του οποίου θα γίνεται η αυτόματη συλλογή των μετρήσεων από όλα τα έξυπνα υδρόμετρα που έχει εγκαταστήσει η ΔΕΥΑΠ σε ένα μεγάλο τμήμα των καταναλωτών (περίπου 8.500 υδρόμετρα). Πέρα από τους έξυπνους υδρομετρητές, στο δίκτυο αυτό θα μπορούν να συνδέονται και οποιαδήποτε άλλα αισθητήρια και όργανα μέτρησης εγκαταστήσει μελλοντικά η ΔΕΥΑΠ, αλλά και ο Δήμος Πάρου ή Πολιτική Προστασία για πιθανές εφαρμογές Smart Cities.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να επιτευχθεί επιπλέον εξοικονόμηση νερού, αλλά και εξοικονόμηση Ενέργειας με μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της ΔΕΥΑΠ. Παράλληλα όμως, θα αναβαθμιστεί και θα εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο σύστημα Τηλεμετρίας της ΔΕΥΑΠ με νέες δυνατότητες και hardware, διασφαλίζοντας για πολλά χρόνια την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία, αυτού του κρίσιμου συστήματος για το αντικείμενο δραστηριότητας της ΔΕΥΑΠ.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου