back to top

Τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα στην Τήνο

του Παντελή Αρμάου

Σκέψεις και σχέδιο αντιμετώπισης

Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα είναι, για την περίπτωσή μας, τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή που βρίσκονται εκτός κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, ακόμα και αν είναι εντός αυτής ή εντός του βοσκότοπου, χωρίς επιτήρηση βάσει του νόμου 4056 του 2012. Άμεσα λοιπόν τίθεται το ερώτημα, αν οι νομοθετούντες της πρωτεύουσας έχουν σκεφθεί (γιατί πολλοί εξ αυτών δεν είναι δυνατόν να μην “γνωρίζουν”), τι σημαίνει αυτό για την πραγματικότητα των νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Απλά σε πρώτο επίπεδο, αφανισμό κάθε κτηνοτροφικής δραστηριότητας, αφού τούτο συνδυάζεται με τη θεσμοθέτηση της κατάργησης και του αυστηρού κολασμού του από αιώνες εφαρμοζόμενου στα πόδια πέδικλου ή παστούρας από σχοινί. Η πρόσδεση είναι χαλαρή γι’ αυτό και δεν είχαν παρουσιασθεί δυσμενείς επιπτώσεις παρά την μακροχρόνια εφαρμογή και εμπειρία. Επί πλέον οι απαγορευτικές διατάξεις οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις με τα ανεξέλεγκτα κινούμενα ανεπιτήρητα ζώα (κατσίκια), που καταστρέφουν και αλλοιώνουν, τόσο το φυσικό όσο και το δομημένο περιβάλλον (αναβαθμίδες, γεωργικά κτίσματα, χλωρίδα και πανίδα). Ακόμα οι μικροκτηνοτρόφοι “ερασιτέχνες” των νησιών βρίσκονται υπό την δαμόκλειο σπάθη της καταγγελίας των” ευαίσθητων οικολογούντων τουριστών -επισκεπτών”. Τελικώς φτάνουμε, (και εκ του λόγου αυτού), στη μείωση της έντασης απασχόλησης και στην ελαχιστοποίηση των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα.

Η αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος των ανεπιτήρητων, (εκεί που έχει φθάσει μετά από αδράνεια πολλών ετών), είναι δύσκολη και απαιτεί βήματα μεθοδικά, καλώς μελετημένα και ιεραρχημένα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη προκαταβολικά ότι στην Τήνο δεν υπάρχει αδειοδοτημένη κτηνοτροφική εκμετάλλευση αφού οι απασχολούμενοι στον κλάδο της κτηνοτροφίας διατηρούν μικρό αριθμό ζώων είτε για οικογενειακή χρήση είτε για διάθεση των παραγόμενων προϊόντων στην τοπική αγορά.

Σταδιακά βήματα, σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις:

– Αδειοδότηση δημοτικής κτηνοτροφικής μονάδας. Η μονάδα αυτή είναι ο τόπος συγκέντρωσης και ολιγοήμερης παραμονής των συλλαμβανομένων ζώων. Εκεί θα υπάρχουν στοιχειώδεις εγκαταστάσεις στέγασης και διατροφής ενώ θα σημαίνονται με ενώτια – σκουλαρίκια (αν δεν έχουν), από την κτηνιατρική υπηρεσία και θα οδηγούνται προς σφαγή αν δεν αναζητηθούν εντός 10ημέρου από τους ιδιοκτήτες, ή τα παραλαμβάνουν αυτοί με την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου. Συνάγεται από τα παραπάνω ότι ο χώρος που προσιδιάζει για την κτηνοτροφική μονάδα και εξασφαλίζει τα προβλεπόμενα είναι διακριτός χώρος πέριξ ή πολύ πλησίον του Σφαγείου.

– Προκήρυξη για την ανάληψη της συγκέντρωσης και μεταφοράς των συλλαμβανομένων ζώων στο χώρο της δημοτικής κτηνοτροφικής μονάδας. Αυτονόητο είναι ότι τα κίνητρα προς τον ανάδοχο που θα αναλάβει, πρέπει να είναι δελεαστικά. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την εκποίηση των σφαζομένων ζώων πρέπει να δίδεται στον ανάδοχο. Είναι δυνατόν να γίνονται κάποιες χορηγίες σε ιδρύματα ή μονάδες κοινωνικής προσφοράς.

– Σύσταση της προβλεπόμενης τριμελούς επιτροπής που θα κινεί και θα επιμελείται όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται σε στενή συνεργασία με τον ανάδοχο. Ενδείκνυται η επιτροπή να παράσχει τις δέουσες πληροφορίες και να προετοιμάσει πιθανούς αναδόχους, ούτως ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα.

Αναφέρω τις προσπάθειές μου κατά την χρονική περίοδο 2015-2017 που διετέλεσα εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο μας:

– Σύνταξη Ψηφίσματος διαμαρτυρίας που εγκρίθηκε ομόφωνα και απεστάλη αρμοδίως για το θέμα της απαγόρευσης του πέδικλου και τις εκτός τόπου, χρόνου και γνώσης απαγορευτικές διατάξεις που είχαν θεσμοθετηθεί.

-Οργάνωση, παρουσίαση και ομόφωνη έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αντιμετώπισης του όντως δυσχερούς θέματος των ανεπιτήρητων. Το σχέδιο το σκιαγράφησα αρκετά παραπάνω με κάποιες επικαιροποιήσεις, διαφοροποιήσεις σήμερα.

Την περίοδο της δημαρχίας Σιώτου οι παρεμβάσεις και παρατηρήσεις μου ήταν συνεχείς. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό ώθησαν και οδήγησαν στις 2 άγονες προκηρύξεις, αφού δεν ελάμβαναν υπόψη τους κάποια προαπαιτούμενα και δεδομένα. (Μη ύπαρξη κτηνοτροφικής μονάδας, μικρή απόδοση για τον ανάδοχο κλπ).

Την όλη τραγελαφική κατάσταση, δυστυχώς, της δήθεν οικολογικής νομοθετικής προσέγγισης, περιγράφει άριστα και παραδειγματικά ο σεβαστός και αγαπητός μου Δάσκαλος, Λυκειάρχης και πρώην Δήμαρχος Τήνου Σάββας Απέργης, ως ερασιτέχνης συνταξιούχος γεωργοκτηνοτρόφος.

Υ.Γ. – 1. Σε περιόδους ξηρασίας ή χαμηλών θερμοκρασιών τα άφθονα αγριοκάτσικα φθάνουν για αναζήτηση τροφής, όχι μόνο στους κήπους πέριξ των οικισμών, αλλά και εντός αυτών “λεηλατώντας” κάθε μορφής και είδους καλλωπιστικών φυτών.

Υ.Γ. – 2. Η Οικολογία είναι σπουδαία επιστήμη για να “ανατίθεται” η υπεράσπισή της σε “επικοινωνιακούς”, “υπερευαίσθητους” υποστηρικτές της, οι οποίοι (στην πλειοψηφία τους) στη πράξη εξαιρούν τον εαυτό τους από τις “ευαισθησίες” τους που επιβάλλουν στους άλλους.

Υ.Γ. – 3. Ο καλός συνάδελφος Γ. Παγανέλης, που ανέλαβε άμισθος Σύμβουλος να δώσει λύσεις στο σοβαρό αυτό πρόβλημα έχω βάσιμες ελπίδες ότι θα τα καταφέρει. Θα έχει την βοήθεια μου και τη συμπαράσταση που μπορώ να δώσω, όπως μου ζητήθηκε και συνεννοηθήκαμε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αμέσως μετά την ανάρτησή μου, πληροφορήθηκα από το διαδίκτυο την ανακοίνωση – πρόταση της Δημοτικής παράταξης ” Κοινό Τηνίων” με τα 8 θέματα – προτάσεις που απέστειλε ενόψη της ειδικής συνεδρίασης του Δ. Σ. της 23ης Φεβρουαρίου 2024.

Ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα αναφέρεται στα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα και γίνεται μνεία στο πρόσωπό μου για τις προσπάθειές μου και τις δυσχέρειες έως και αντιδράσεις δια των κωλυσιεργιών, στις ενέργειές μου.

Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω γενικότερα τα μέλη της ομάδας της παράταξης, ιδιαίτερα τους διατελέσαντες εκπροσώπους της στο Δ. Σ. και τον επικεφαλής Π. Κουσουνάδη για τη συνεργασία στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αρκετά τελευταία χρόνια. Είναι αξιοσημείωτη η δημιουργική τους προσφορά με συλλογική προετοιμασία, δημοκρατική λειτουργία, αδιάπτωτο ενδιαφέρον για τα τεκταινόμενα στο νησί μας και χρήσιμο παρεμβατικό λόγο. Τους ευχαριστώ.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter