ετικέτα: Βιολογικός Καθαρισμός

Κατεπείγουσα επιστολή κατοίκων της Τήνου για τον Βιολογικό

Προς κ.κ.: Δήμαρχο Τήνου Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου Αντιδήμαρχο Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Εκλεγέντες Δήμαρχο Τήνου και Δημοτικούς Συμβούλους στις αρχαιρεσίες 2023...