Ζητείται συνεργάτης σε μεσιτικό γραφείο στην Τήνο με σταθερή απασχόληση.

Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές.

Απαραίτητα προσόντα: Η επαρκής γνώση: Αγγλικών, Γαλλικών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνεκτιμάται η τυχόν προηγούμενη συναφής επαγγελματικής εμπειρία.
Οι ενδιαφερόμενοι ας αποστείλουν σύντομο βιογραφικό με τηλέφωνο επικοινωνίας στο email village.estate547@gmail.com