Την Πέμπτη συνεδριάζει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τήνου

Γνωστοποιούμε στα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου ότι η Γενική Συνέλευση της 2ας Νοεμβρίου 2022 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας και η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λόγω της Γενικής απεργίας της Γ.Σ.Ε.Ε. της 9ης Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.30 στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου, επί της οδού Καποδιστρίου, στην πόλη της Τήνου, με τα παρακάτω θέματα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Θέμα 1 ο : Υποβολή: α) Έκθεσης Πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2021, β) Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Προσαρτήματος διαχειριστικής χρήσης 2021, γ) έκθεσης ελεγκτών διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου χρήσης 2021 και δ) ετήσιας έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου χρήσης 2021.
Θέμα 2 ο : Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021.
Θέμα 3 ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 2021.
Θέμα 4 ο : Υποβολή προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.
Θέμα 5 ο : Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο χρήσεως 2022.
Θέμα 6 ο : Πώληση ακινήτου προς κάλυψη μέρους δανείου συνεταιρισμού.
Θέμα 7 ο :Διάφορες ανακοινώσεις

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter