Ζητείται άτομο για το κατάστημα “Λουκουμάδες”.
Ωράριο απογευματινό 5:00-12:00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6979616997