Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

Παρακολουθήστε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου όπως αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

ΘΕΜΑ 1ο:Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και καθορισμός ανταλλάγματος.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 2ο:Καθορισμός θέσης για την εκμίσθωση αιγιαλού & παραλίας με την διαδικασία της δημοπράτησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’).

Εισηγητής: Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο:Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην επιχείρηση «Καφέ Σνακ Μπαρ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΙΣ ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Ο.Ε.».

Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 4ο:Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 5ο:Ορισμός μελών στην επιτροπή του άρθρου 26 παρ. 4  του κανονισμού καθαριότητας,  για την εκδίκαση ενστάσεων επί των επιβληθέντων προστίμων.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση και υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και του συλλόγου με την επωνυμία «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 7ο:Παραχώρηση σχολικού χώρου του Νηπιαγωγείου Εξωμβούργου Τήνου (Καλλονής) για εκπαιδευτικούς πολιτιστικούς σκοπούς.

Εισηγήτρια: Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη 

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση πλάνου δράσης τουριστικής προβολής έτους 2021.

Εισηγήτρια: Ε. Αλοιμόνου 

ΘΕΜΑ 9ο:Εξέταση αιτήσεως Παπαναστασίου Γεωργίου για την χορήγηση άδειας διάνοιξης τομής σε δημοτική οδού για κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 10ο:Λήψη απόφασης περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης στην ανάδοχη εταιρεία «ΕDIL TEXNIKH BIOMHXANIKH ATEBE» για λογαριασμό του παρόχου VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ .

Εισηγητής: Πρόεδρος 

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Δ΄ τρίμηνο 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Α΄ τρίμηνο 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος 

ΘΕΜΑ 13ο:Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας σχετικά με την απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που προκαλούν έντονη όχληση και ρύπανση.

Εισηγητής: Πρόεδρος 

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter