Σάββατο μετά τις 11:00 το PEGU και πάλι κοντά σας με χώρο πλήρως ανακαινισμένο, καλοκαιρινή διάθεση και τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων.

Let the summer begin! #pegu2021