Η LK Quality του Λουκά Κώτσου έλαβε το πιστοποιητικό “Εταιρεία υψηλής ποιότητας”.

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται στις επιχειρήσεις που έχουν άψογη εικόνα μεταξύ των πελατών και συνεργατών τους. Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται σε μια καινοτόμο μέθοδο που ονομάζεται Ο.Τ.Ι (Opinion & Trust Index), με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών διαδικτύου.

έργο μας

To έργο της LKQUALITY είναι εστιασμένο στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Φροντίζουμε με τις γνώσεις και τις συμβουλές μας να τονώνουμε την αυτοπεποίθηση των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

αποστολή μας

Σε μία άκρως ανταγωνιστική αγορά αποστολή μας είναι να παρέχουμε στις επιχειρήσεις των τροφίμων & ποτών τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα τους δώσουν το πλεονέκτημα που απαιτείται έναντι των ανταγωνιστών τους.

  •  Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων & ποτών.
  •  Εφαρμογή απλών κανόνων Υγιεινής
  •  Δίνουμε έμφαση στην σημασία των τακτικών απολυμάνσεων και ενός χώρου με την απουσία οργανισμών επικίνδυνων για την Δημόσια Υγεία.
  •  Δίνουμε έμφαση στην Πιστοποίηση της επιχείρησης σε αυτά τα θέματα