Συνάντηση με τους κατοίκους των Χωριών μας
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

18.30 Αγάπη

19.30 Μυρσίνη

Δύναμη Δημιουργίας/ Τήνος
Με Δήμαρχο τον Γιάννη Σιώτο